Back

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – Aime Té

Laatst bijgewerkt op 20 februari 2023

1. Informatie over ons
www.aimetestudio.com is een website die geëxploiteerd wordt door Marmerentafels BV (‘Wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’). We staan in de Nederlandse KVK ingeschreven onder vennootschapsnummer 74826603.

2. Ons kantooradres is Oostzeedijk 236, 3063 BP in Rotterdam. Ons btw-nummer is NL858414107B01.

2. Aankoop en betaling

2.1 U kunt bij ons bestellingen plaatsen voor producten door de stappen op onze website te volgen. U erkent dat door het plaatsen van een bestelling, en het door ons accepteren van uw bestelling, u verplicht bent om te betalen voor de producten in die bestelling.

2.2 De overeenkomst tussen Marmerentafels BV en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door ons gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Deze orderbevestiging per e-mail vormt onze aanvaarding van de bestelling. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

2.3 Marmerentafels BV behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

2.4 Wij kunnen helaas geen bestelling tegenhouden wanneer deze door ons is verzonden. Indien u na het moment van verzenden van gedachten bent veranderd over uw bestelling, kunt u levering weigeren of de producten aan ons retourneren overeenkomstig het herroepingsrecht hieronder in artikel 9.

2.5 De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

2.6 U dient uw door ons geregistreerde contactgegevens bijgewerkt te houden zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen over uw bestelling of de levering van de producten.

Artikel 3 – Levertijden

3.1 Alle bestellingen voor producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die producten en de materialen voor het maken van de producten. Indien om welke reden dan ook de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn of de levering vertraging kan oplopen, zullen wij u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling hiervan in kennis stellen.

Artikel 4 – Afbeeldingen en formaten van producten

4.1 De afbeeldingen van de producten op onze website dienen alleen ter illustratie. Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat uw computer de kleuren van de producten op de juiste wijze zal weergeven. De aan u geleverde producten kunnen enigszins afwijken van die afbeeldingen.

4.2 Hoewel wij onze uiterste best hebben gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, zijn de maten zoals gewicht, afmetingen en inhoud zoals getoond op onze website slechts bij benadering aangegeven.

Artikel 5 – Prijzen van producten

5.1 De prijs van een product is zoals op onze website wordt aangegeven, behalve waar sprake is van een kennelijke fout.

5.2 De prijs van een product kan van tijd tot tijd veranderen, maar dit heeft geen gevolg voor een door ons geaccepteerde bestelling.

5.3 De prijs van een product is inclusief btw in alle EU landen en exclusief btw in alle niet-EU landen. Ook zijn de prijzen exclusief eventuele leveringskosten die, indien van toepassing, bij de prijs van de producten worden opgeteld en die tijdens het bestelproces als deel van het totaalbedrag worden getoond. Raadpleeg voor de betreffende leveringskosten voor een product onze pagina over Bezorging.

5.4 Het kan zijn dat de door ons genoemde producten onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen in het kader van de bestellingafhandelingsprocedure. Wanneer dan de juiste prijs van een product lager blijkt te zijn dan de door ons genoemde prijs, zullen wij bij verzending van het product het lagere bedrag bij u in rekening brengen. Indien de juiste prijs van het product hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij doorgaans naar eigen inzicht óf contact met u opnemen voor instructies voordat wij het product naar u opsturen, óf uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Wij aanvaarden betaling met de op onze website genoemde betalingsmethoden. U dient voor de producten te betalen en alle toepasselijke leveringskosten te voldoen voordat de producten worden geleverd.

6.2 Door het bij ons plaatsen van een bestelling via onze website bevestigt u dat de betaalgegevens in uw bestelling geldig en correct zijn.

Artikel 7 – Bezorging

7.1 Wij bieden een bezorgdienst aan overeenkomstig de termijnen die bij ieder product op onze website worden genoemd. Let erop dat verzendtermijnen verwachte termijnen zijn.

7.2 Houdt er rekening mee dat bezorgen enkel gratis is in Nederland voor:
– Begane grond leveringen in Nederland.
– Voor levering op verdiepingen waarbij tafels in een personenlift past is dit ook gratis.
Situaties waar extra transportkosten in rekening worden gebracht zijn:
– Leveringen van al onze eettafels op verdieping zonder personenlift. In dit geval is een verhuislift nodig om de levering op verdieping te doen. Deze extra kosten zijn niet inbegrepen en worden extra berekend door onze transporteur bij levering.

7.3 Na aankoop neemt Aime Te studio of onze leveringspartner contact met u op via het door u opgegeven telefoonnummer. Hier wordt telefonisch een afleverdatum afgesproken die ook per e-mail bevestigt zal worden. Hoewel wij alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat uw producten binnen de verwachte termijnen worden verzonden en bezorgd, kunnen wij helaas niet garanderen dat onvoorziene problemen bij de fabrikant van het product of onze leveringspartners hierop niet van invloed zullen zijn. Indien wij de verwachte verzend- of leverdatum niet kunnen halen, dan nemen wij contact met u op voor een nieuwe verwachte datum.

7.4 Het is uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of en te bepalen dat u volledig in staat bent de bestelde producten te ontvangen voordat u een bestelling bij ons plaatst. Dit betekent onder meer dat u ervoor zorgt dat de bestelde producten probleemloos in de door u gekozen kamer kunnen worden gebracht, dat deze in die ruimte passen, door de deur van uw appartement of kamer kunnen, over trappen en door deuropeningen kunnen worden vervoerd, en dat er geen andere problemen zijn die levering kunnen bemoeilijken of onmogelijk kunnen maken.
Houd er rekening mee dat als u niet in staat bent om de bestelde producten te ontvangen als gevolg van dergelijke bezorgproblemen, u de kosten draagt voor het terugzenden van de producten of het laten ophalen van de producten.

7.5 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist verstrekken van informatie over de afleversituatie. Let erop dat eettafels op de lange zijde in de personenlift moeten passen. Indien, om wat voor reden dan ook, de levering niet succesvol kan worden afgerond door het onjuist aanleveren van de gewenste informatie dan is de afnemer verantwoordelijk voor de eventueel extra gemaakte leverkosten.

7.6 Uw levering is afgerond wanneer wij de producten op het door u opgegeven adres hebben afgeleverd. Als niemand op het adres de levering kan aannemen op het overeengekomen aflevertijdstip is Aime te studio genoodzaakt alle extra gemaakte leveringskosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Risico en eigendom

8.1 Het eigendom van de producten gaat op u over wanneer wij alle verschuldigde bedragen voor de producten, met inbegrip van verzendkosten, volledig hebben ontvangen.

8.2 De producten zijn uw verantwoordelijkheid vanaf het moment waarop u (of een door u aangegeven derde anders dan de koerier) de producten fysiek in bezit krijgt.

8.3 Het gebruik en onderhoud van de door de klant gekochte producten zijn eigen verantwoordelijkheid en kunnen niet worden verhaald op de verkoper.

8.4 Het gebruik van bij ons gekochte onderhoudsproducten zijn op eigen risico en eventuele niet gewenste resultaten kunnen niet worden verhaald op de verkoper.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

9.1 Wij hopen dat u tevreden bent met alles wat u van ons hebt gekocht, maar als u niet tevreden bent met uw producten kunt u deze aan ons retourneren onder de hieronder genoemde voorwaarden of anderszins overeenkomstig uw wettelijke rechten.

9.2 U hebt het wettelijk recht van gedachten te veranderen en binnen 30 dagen na levering van uw producten de overeenkomst tussen u en ons zonder opgave van reden te beëindigen (herroepingsrecht). Dit geldt voor zowel pre-gefabriceerde producten als maatwerk producten.
Onder maatwerk vallen: al onze producten die van marmer zijn vervaardigd en onze houten tafels.

De herroeping is enkel van kracht als deze schriftelijk of telefonisch kenbaar wordt gemaakt. Dit zal door beide partijen (klant & Aime Té Studio) binnen dit genoemde termijn bevestigd moeten worden.

9.3 In het geval van maatwerk producten heeft Aime te studio het recht op een vergoeding van 10% (met een minimum van 75 euro) van het totale aankoopbedrag als de beëindiging later dan 7 kalenderdagen na aankoop kenbaar wordt gemaakt. Dit is om de geleden schade met betrekking tot gemaakte kosten in het productieproces te dekken.

Is het maatwerkproduct reeds geleverd dan geldt heft Aime te studio het recht op een vergoeding van 10% met een minimum van 150 euro in Nederland en Belgie, 200 euro in Duitsland en 250 euro in Zwitserland en United kingdom. Dit is om de geleden schade met betrekking tot gemaakte kosten in het productieproces en transportkosten te dekken.

9.4 In het geval van pre-gefabriceerde producten zullen enkel eventueel gemaakte leverkosten in rekening worden gebracht indien het product reeds geleverd is bij de afnemer.
Voor Nederland gelden de volgende retourkosten (incl. btw) bij herroeping/retourneren:
– 100 euro voor kasten en dressoirs
– 100 euro voor banken
– 75 euro voor vloerkleden
– 10 euro per stoel of item dat met pakketpost retour kan

Voor Belgie:
– 150 euro voor kasten en dressoirs
– 150 euro voor banken
– 100 euro voor vloerkleden
– 15 euro per stoel of item dat met pakketpost retour kan

Voor Duitsland:
– 200 euro voor kasten en dressoirs
– 200 euro voor banken
– 150 euro voor vloerkleden
– 25 euro per stoel of item dat met pakketpost retour kan

Voor Zwitserland en UK:
– 250 euro voor kasten en dressoirs
– 250 euro voor banken
– 150 euro voor vloerkleden
– 30 euro per stoel of item dat met pakketpost retour kan

 

– Eventuele extra kosten transportkosten die gemaakt moeten worden om het product te retourneren zijn voor de afnemer. Denk hierbij aan de kosten die gemaakt moeten worden voor een verhuislift.
Deze kosten worden ingehouden op het restitutiebedrag.

9.5 Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de ontvangen goederen en de verpakking. Wij kunnen de goederen alleen innemen indien deze retourneert worden in de originele verpakking.

9.6 Het aankoopbedrag wordt binnen 5 werkdagen gerestitueerd nadat het product door Aime te Studio is gecontroleerd en compleet, ongebruikt en onbeschadigd is bevonden.

9.7 Als na controle blijkt dat producten met (gebruikers) schade zijn geretourneerd zijn behouden wij het recht om kosten in rekening te brengen. Deze kosten worden bepaald conform de waardevermindering van de beschadiging aan het product. Deze kosten worden ingehouden op het restitutiebedrag

Artikel 10 – Schade bij levering

10.1 U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Als bij aflevering beschadigingen worden geconstateerd, maakt de afnemer hiervan binnen 7 werkdagen na aflevering bij Aime te studio melding, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de geleverde producten zonder schade te hebben ontvangen. De kosten voor het retourneren van goederen die zijn beschadigd zijn ten laste van Aime te studio. Wordt een beschadiging na 7 kalenderdagen gemeld gelden de bepalingen in artikel 9.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Het risico van beschadiging berust bij Aime te studio tot het moment van aflevering aan
de afnemer.

11.2. Aime te studio is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan muren, kozijnen, vloeren en andere goederen door de aflevering en/of montage van onze producten.

11.3. Aime te studio is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade ontstaan door gebreken aan de geleverde producten of anderszins, evenals wegens vertraging in de levering van producten, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Aime te studio.

11.4. Indien de afnemer zelf producten plaatst, monteert etc. of dit door een derde laat doen, is de afnemer c.q. deze derde verantwoordelijk voor een correcte plaatsing, montage etc. en alles wat daarbij komt kijken. Mocht er in deze gevallen iets misgaan bij het plaatsen, monteren etc. dan wel mocht er sprake zijn van onvolkomenheden in het resultaat, dan is Aime te studio daarvoor niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk.

11.5. Indien Aime te studio aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en Aime te studio.

11.6. Indien Aime te studio zich niet op enige exoneratie zou kunnen beroepen, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt

Artikel 12 – Klachten

12.1. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde producten of materialen of de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij Aime te studio alleen geldend worden gemaakt door indiening hiervan binnen 14 dagen na aflevering van de producten. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht moet een duidelijke en volledige omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten.

12.2. Het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde over de kortere termijn van artikel 9 onverlet.

12.3. Wanneer de afnemer tegen het advies van Aime te studio in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, tenzij schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

Artikel 13 – Garantiebepalingen

13.1 Marmerentafels BV geeft 2 jaar garantie op haar producten. Dit heeft betrekking op fabrieksfouten en (plotselinge) breuken. Voor marmeren tafels geldt dat de garantie vervalt wanneer de tafel zelf is verhuisd naar een ander adres dan het initiële leveradres. Afhandeling van de garantie zal voor rekening zijn van Marmerentafels BV , behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/