00 D 17 U 40 M 31 S

Let op. Onze prijzen stijgen per 1 februari. Shop vandaag nog voor de laagste prijs. 

Ontdek de collectie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – Aime Té

Laatst bijgewerkt op 1 september 2022

1. Informatie over ons
1.1 www.aimetestudio.com/nl is een website die geëxploiteerd wordt door Marmerentafels BV (‘Wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’). We staan in de Nederlandse KVK ingeschreven onder vennootschapsnummer 74826603. Ons kantooradres is Schapendreef 323, 3034ZL in Rotterdam. Ons btw-nummer is NL858414107B01.

2. Aankoop en betaling
2.1 U kunt bij ons bestellingen plaatsen voor producten door de stappen op onze website te volgen. U erkent dat door het plaatsen van een bestelling, en het door ons accepteren van uw bestelling, u verplicht bent om te betalen voor de producten in die bestelling.
2.2 De overeenkomst tussen Marmerentafels BV en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door ons gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Deze orderbevestiging per e-mail vormt onze aanvaarding van de bestelling. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
2.3 Marmerentafels BV behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
2.4 Wij kunnen helaas geen bestelling tegenhouden wanneer deze door ons is verzonden. Indien u na het moment van verzenden van gedachten bent veranderd over uw bestelling, kunt u levering weigeren of de producten aan ons retourneren overeenkomstig het retourbeleid hieronder in artikel 9.
2.5 De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
2.6 U dient uw door ons geregistreerde contactgegevens bijgewerkt te houden zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen over uw bestelling of de levering van de producten.

3. Levering
3.1 Alle bestellingen voor producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die producten en de materialen voor het maken van de producten. Indien om welke reden dan ook de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn of de levering vertraging kan oplopen, zullen wij u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling hiervan in kennis stellen.
3.2 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

4. Afbeeldingen en formaten van producten
4.1 De afbeeldingen van de producten op onze website dienen alleen ter illustratie. Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat uw computer de kleuren van de producten op de juiste wijze zal weergeven. De aan u geleverde producten kunnen enigszins afwijken van die afbeeldingen.
4.2 Hoewel wij onze uiterste best hebben gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, zijn de maten zoals gewicht, afmetingen en inhoud zoals getoond op onze website slechts bij benadering aangegeven.

5. Prijzen van producten
5.1 De prijs van een product is zoals op onze website wordt aangegeven, behalve waar sprake is van een kennelijke fout.
5.2 De prijs van een product kan van tijd tot tijd veranderen, maar dit heeft geen gevolg voor een door ons geaccepteerde bestelling.
5.3 De prijs van een product is inclusief btw (waar van toepassing), maar exclusief eventuele leveringskosten die, indien van toepassing, bij de prijs van de producten worden opgeteld en die tijdens het bestelproces als deel van het totaalbedrag worden getoond. Raadpleeg voor de betreffende leveringskosten voor een product onze pagina over Bezorging.
5.4 Het kan zijn dat de door ons genoemde producten onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen in het kader van de bestellingafhandelingsprocedure. Wanneer dan de juiste prijs van een product lager blijkt te zijn dan de door ons genoemde prijs, zullen wij bij verzending van het product het lagere bedrag bij u in rekening brengen. Indien de juiste prijs van het product hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij doorgaans naar eigen inzicht óf contact met u opnemen voor instructies voordat wij het product naar u opsturen, óf uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.
5.5 Indien de gemaakte fout met de prijs evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht het product tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren, ook niet wanneer wij u een orderaanvaarding hebben verzonden.

6. Betaling
6.1 Wij aanvaarden betaling met de op onze website genoemde betalingsmethoden. U dient voor de producten te betalen en alle toepasselijke leveringskosten te voldoen voordat de producten worden geleverd.
6.2 Door het bij ons plaatsen van een bestelling via onze website bevestigt u dat de betaalgegevens in uw bestelling geldig en correct zijn.

7. Bezorging
7.1 Wij bieden een bezorgdienst aan overeenkomstig de termijnen die bij ieder product op onze website worden genoemd. Let erop dat verzendtermijnen verwachte termijnen zijn.
7.2 Houdt er rekening mee dat wij bij het bezorgen op adressen in Nederland op de Wadden eilanden en België is onderworpen aan extra bezorgkosten. Dit zal 60 euro bedragen voor een eettafel en 30 euro voor een salontafel of dressoir.
7.3 Na aankoop neemt Marmentafels.eu of onze leveringspartner contact met u op via het door u opgegeven telefoonnummer. Hier wordt telefonisch een afleverdatum afgesproken die ook per e-mail bevestigt zal worden. Hoewel wij alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat uw producten binnen de verwachte termijnen worden verzonden en bezorgd, kunnen wij helaas niet garanderen dat onvoorziene problemen bij de fabrikant van het product of onze leveringspartners hierop niet van invloed zullen zijn. Indien wij de verwachte verzend- of leverdatum niet kunnen halen, dan nemen wij contact met u op voor een nieuwe verwachte datum.
7.4 Uw levering is afgerond wanneer wij de producten op het door u opgegeven adres hebben afgeleverd. Als niemand op het adres de levering kan aannemen op het overeengekomen aflevertijdstip is Marmerentafels genoodzaakt extra leveringskosten in rekening te brengen.
7.5 Het is uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of en te bepalen dat u volledig in staat bent de bestelde producten te ontvangen voordat u een bestelling bij ons plaatst. Dit betekent onder meer dat u ervoor zorgt dat de bestelde producten probleemloos in de door u gekozen kamer kunnen worden gebracht, dat deze in die ruimte passen, door de deur van uw appartement of kamer kunnen, over trappen en door deuropeningen kunnen worden vervoerd, en dat er geen andere problemen zijn die levering kunnen bemoeilijken of onmogelijk kunnen maken.
(a) Houd er rekening mee dat als u niet in staat bent om de bestelde producten te ontvangen als gevolg van dergelijke bezorgproblemen, u de kosten draagt voor het terugzenden van de producten of het laten ophalen van de producten zoals beschreven in artikel 9.13;
(b) Als alternatief, hoewel dit niet wordt gegarandeerd, zouden onze bezorgpartners in bepaalde omstandigheden in staat zijn om u een speciale bezorgservice aan te bieden, zoals een liftservice om bepaalde bezorgproblemen aan te pakken, of u zou zelf een derde partij kunnen regelen om dergelijke diensten aan te bieden. Houd er rekening mee dat u de eventuele extra kosten draagt die worden opgelegd door onze bezorgpartners of de door u ingeschakelde derde partij.

Let op: levering is niet altijd kosteloos
– Wij leveren gratis tot aan de begane grond in Nederland.
– Voor levering op verdiepingen waarbij de tafel in een personenlift past is dit ook gratis. Schat de klant dit verkeerd in? Dan zijn de extra kosten voor u.
– Voor levering van al onze eettafels op verdiepingen zonder lift is dit niet inbegrepen. Hiervoor vragen wij u om zelf te zorgen voor een verhuislift naar de verdieping of kan dit tegen een meerprijs worden gefaciliteerd door onze transporteur.

8. Risico en eigendom
8.1 Het eigendom van de producten gaat op u over wanneer wij alle verschuldigde bedragen voor de producten, met inbegrip van verzendkosten, volledig hebben ontvangen.
8.2 De producten zijn uw verantwoordelijkheid vanaf het moment waarop u (of een door u aangegeven derde anders dan de koerier) de producten fysiek in bezit krijgt.
8.3 Het gebruik en onderhoud van de door de klant gekochte producten zijn eigen verantwoordelijkheid en kunnen niet worden verhaald op de verkoper.
8.4 Het gebruik van bij ons gekochte onderhoudsproducten zijn op eigen risico en eventuele niet gewenste resultaten kunnen niet worden verhaald op de verkoper.

9. Beleid inzake herroeping, retourzending en terugbetaling
9.1 Wij hopen dat u tevreden bent met alles wat u van ons hebt gekocht, maar als u niet tevreden bent met uw producten kunt u deze aan ons retourneren onder de hieronder genoemde voorwaarden of anderszins overeenkomstig uw wettelijke rechten.

Herroepingsrecht & Retourneren
9.2 U hebt het wettelijk recht van gedachten te veranderen en binnen 30 dagen na levering van uw producten de overeenkomst tussen u en ons zonder opgave van reden te ontbinden (herroepingsrecht). Dit is met uitzondering van onze houten tafels die op maat worden gemaakt.
9.3 Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de ontvangen goederen en de verpakking.Wij kunnen de goederen alleen innemen indien deze retourneert worden in de originele verpakking.
9.4 Wanneer u gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht dient u dit binnen de gestelde 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Dit zal door beide partijen (klant & Aime Té Studio) binnen dit genoemde termijn bevestigd moeten worden.  Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
9.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Nadat er wordt getekend voor goed ontvangst, behouden wij het recht om kosten in rekening te brengen als er producten worden geretourneerd met (gebruikers) schade.                                        9.6 Indien u uw overeenkomst met ons herroept, vergoeden wij aan u alle van u ontvangen bedragen, waaronder de verzendkosten van de levering (exclusief de kosten die voor het retourneren zijn gemaakt).
9.7 Wij kunnen de restitutie inhouden totdat wij de producten terug hebben ontvangen of, indien dit eerder is, u aan ons bewijs van retournering van de producten hebt verstrekt.
9.8 Wij kunnen aftrek toepassen op de restitutie voor waardeverlies van geleverde producten indien het verlies is veroorzaakt door het door u onnodig behandelen daarvan. U bent slechts aansprakelijk voor een verminderde waarde van de producten als gevolg van ongewone en/of onredelijke slijtage van het product anders dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de producten vast te stellen. Wij kunnen aftrek toepassen op iedere restitutie (waarop u recht hebt) voor een dergelijk waardeverlies van ieder door ons geleverd product.
9.9 Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
9.10 Voor retouren zullen vanaf 01-09-2022 retourkosten worden gerekend. Deze kosten zullen 100 euro voor eettafels en 50 euro voor salontafels bedragen. Dit bedrag zal worden ingehouden op de terugstorting.

10. Gebrekkig geleverde goederen
10.1 U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden: Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Marmerentafels.eu te melden. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Marmerentafels.eu.
10.2 U dient voorzichtig te zijn met het openen van de verpakking waarin de producten zijn geleverd en de producten zorgvuldig opnieuw te verpakken in de originele (of vergelijkbare) verpakking voordat u de producten aan ons retourneert.

11. Vragen en klachten
11.1 Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

12. Garantiebepalingen
12.1 Marmerentafels BV geeft 5 jaar garantie op marmeren tafels en 2 jaar op overige producten. Dit heeft betrekking op fabrieksfouten en breuken. Afhandeling van de garantie zal voor rekening zijn van Marmerentafels BV , behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/